Fielding Statistics


NameMatchesCatchesStumpingsRunoutsTotal
Kaushal Patel10101011
Mit Acharya128008
Aswin Pazhaniappan137007
Jagdish Suthar116006
Prashanth Reddy114015
Bharat Jataprolu104105
Sahaj Khandelwal64004
Shiva kumar Gadham72013
Lester Lobo93003
Dhruv Patel83003
Murthy Ayyagari13003
Vaidyanath Sreenivasan52013
Deepak Kher23003
Sunny Patel92002
Raghu Sridhar12002
Amit Jain61001
Rajanikanth Koppola71001
Jagdish Suthar21001
Elias Salarizai101001
Chandra Raju21001
Bharadwaj Veera raghavan11001
Younus salzarai41001
Waqas Salzarai71001
Sahaj Khandelwal21001
Abubakar Salarzai20000
Jishant Brahmbhatt 10000
Vinayak Patil10000
Prabhu Chepuri10000
Sajid Shaikh40000
Bhushan Kable10000
Kethan M10000
Ahan Shah10000
Nilesh Varma10000
Sanjay Patel10000
Ravi Darbha10000
Vishal Doshi10000
Amit Atrey10000
HyperLink       Terms of Service | User Manual     HyperLink